Urthのチームをご紹介

Hiroki Tanaka

CEO

Akira Ueno

CTO

Ritsuki Hara

COO

Kazuki Nishioka

CFO

営業
Atsushi Shirai
営業
Tomonobu Ito
営業
Ryuto Honbu
営業
Eichi Abe
3Dデータデザイナー
Kenshin Kikuchi
顧問
Naoya Shimosakaida

取締役

代表取締役

Hiroki Tanaka

取締役

Akira Ueno

取締役

Naoya Shimosakaida

PAGE TOP